De dood van George Floyd door toedoen van een witte politieman heeft in de VS tot felle protesten geleid.

In meerdere Amerikaanse steden zijn deze week duizenden mensen de straat op gegaan. Ook in Nederland wordt deze week gedemonstreerd uit solidariteit met de betogers in de VS en om een statement te maken tegen racisme. Want ook al kijken we met afschuw naar die Amerikaanse taferelen, ook in ons eigen land zijn er structurele vormen van racisme en discriminatie.

De relatie tussen de politie en minderheidsgroepen is moeilijk en soms problematisch. Allerlei onderzoek, waaronder van de Rijksoverheid, wijst erop dat Nederlandse politieagenten Nederlanders van kleur vaker controleren en om hun ID vragen dan witte Nederlanders terwijl daar geen objectieve reden voor is. Onderzoek wijst er ook op dat het vertrouwen onder minderheden in de politie laag is.
Het wantrouwen van het gezag manifesteert zich niet alleen op straat, maar ook op luchthavens, waar de Koninklijke Marechaussee mede controleert op basis van (vermeende) etniciteit.
Dan zijn er nog de wantoestanden bij de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst onlangs toegaf dat het feit dat mensen een dubbele nationaliteit hebben voldoende reden was om hen extra te controleren. Diverse mensen van niet-Nederlandse herkomst waren daar de dupe van.
En dan hebben we het nog niet gehad over het grote aantal makelaars dat geen probleem ziet om gehoor te geven aan discriminatoire en racistische wensen van woningeigenaren of onderzoek dat aantoont dat arbeidsmarktdiscriminatie nog altijd een groot probleem is. Als je een zogenaamd niet-Nederlands klinkende naam hebt of een andere dan witte huidskleur, wordt de kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek een stuk kleiner.

Het is goed dat in meerdere Nederlandse steden gedemonstreerd wordt tegen racisme in de VS en in Nederland. Meldpunt Discriminatie Deventer steunt deze protesten (met inachtname van de regels vanuit het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan), maar het is ook belangrijk dat racisme en discriminatie structurele aandacht krijgen en dat er structurele oplossingen komen, die verder gaan dan protesten op social media en op straat.

Klik hier voor meer info over Black Lives Matter Protest Demonstratie in Deventer op zondag 14 juni.

Wat kun je zelf doen tegen racisme?
Verdiep je in de problematiek van racisme en discriminatie en baseer je mening niet op het feit dat je zelf niets meemaakt.
   Racisme en discriminatie in Nederland vinden geregeld indirect en impliciet plaats. De pijn is er niet minder om.
* Neem mensen die zich gediscrimineerd voelen serieus en luister naar hun verhalen. Niets is pijnlijker dan onbegrip te krijgen.
   Steun is op zijn plaats.
* Meld discriminatie. Of je het zelf meemaakt of getuige bent, Meldpunt Discriminatie Deventer kan helpen.
   Een structurele aanpak begint vaak met een individuele zaak.
Spreek anderen aan. Racisme en discriminatie verdwijnen niet vanzelf. Zeg er dus wat van!
   De norm ‘discriminatie mag en kan niet’ moet gehandhaafd blijven. Met een korte opmerking kun je duidelijk laten merken hoe je
   er in staat. Veroordeel daarbij het gedrag, niet de persoon.