Malika el Mouridi is de nieuwe coördinator Meldpunt Discriminatie Deventer.


Met ingang van 1 augustus is Malika el Mouridi gestart als coördinator van het Meldpunt Discriminatie Deventer. Malika heeft Marokkaanse roots, is getogen in Brabant en sinds een paar jaar woonachtig in Arnhem. Gedurende haar hele werkzame leven, tot nu toe, zette zij zich al in voor thema’s als diversiteit, inclusie, anti-discriminatie, gelijke kansen en rechten.

In een ver verleden startte Malika met het geven van empowermenttrainingen voor vrouwen met een migrantenachtergrond en breidde dit in de loop van de tijd uit tot seksuele diversiteit en anti-discriminatie en uiteindelijk tot inclusie in de breedste zin van het woord. Het is haar drijfveer en passie om een zinvolle bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Malika heeft het voornemen om het Meldpunt verder te ontwikkelen; ‘het moet in haar beleving niet slechts een plek zijn waar mensen terecht kunnen, maar het Meldpunt moet juist zelf actief de stad in gaan om bij te dragen aan kennisvermeerdering en het op gang brengen van een bewustwordingsproces.’
Een heel mooi streven waarmee duidelijk wordt dat het Meldpunt Discriminatie Deventer weer een enthousiaste en krachtige coördinator heeft weten aan te stellen.