Etty Hillesesum Centrum Deventer
LogoEHCgroterEtty Hillesum beschreef in haar dagboeken haar ideeën over hoe mensen die in achtergrond en qua opvattingen erg van elkaar verschillen toch goed met elkaar zouden kunnen samenleven. Dit ideaalbeeld van Etty vormt het uitgangspunt voor het werk van het EHC: een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven. Dat wil het EHC niet alleen bereiken door hierover te praten, maar vooral door activiteiten en praktische handreikingen te bieden aan verschillende groepen in de samenleving. De activiteiten die het EHC aanbiedt zijn heel divers maar hebben één ding gemeen: ze zijn erop gericht het 'beter samenleven' te stimuleren.

College voor de Rechten van de mens
Het College voor de Rechten van de Mens beschermt de rechten van de mens. Het college heeft als wettelijke taak mogelijke (stelselmatige) schendingen van mensenrechten te onderzoeken. Daarnaast rapporteert het over mensenrechten en adviseert het over wetten en regels over mensenrechten. Het college is onafhankelijk. 

Het Verschil
HetverschilDe werkgroep Diversiteit van de gemeente Deventer organiseert jaarlijks de uitreiking van Het Verschil. Een prijs voor een instelling, bedrijf of individu die dat jaar positief actie heeft ondernomen om discriminatie tegen te gaan.

COC-Deventer 
Het COC komt op voor de belangen van homoseksuele, lesbische en biseksuele mannen, vrouwen en transseksuelen. Mede dankzij het COC en andere belangenorganisaties wordt seksuele diversiteit de afgelopen jaren breder geaccepteerd.

Buurtbemiddeing Deventer 
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buurtgenoten hun conflicten  met elkaar  oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Stichting Deventer in Dialoog 
dagindialoog2Deventer in Dialoog gelooft in een betere samenleving door meer dialoog. Stichting Deventer in Dialoog wil burgers, organisaties en bedrijven in en om Deventer ondersteunen bij het tot stand brengen van het dialoog. Het dialoog is het instrument voor 1) de verbindingen tussen mensen en 2) meer en betere samenwerking. Uitgangspunt binnen het dialoog is ruimte voor ieders inbreng, ervaringen, dromen, wensen en voornemens.

Mindnederland.nl
mind logoDiscriminerende uitingen gezien op internet? Meld het bij MiND! Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden, ook online

Sociale vraagstukken.nl
Op deze site publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.