FAQ

 • Wanneer schakel ik het Meldpunt Dicriminatie Deventer in?

  Het Meldpunt is hèt aanspreekpunt voor discriminatie in Deventer. Bewoners van de stad kunnen met alle vormen van discriminatie die zij in Deventer signaleren of ondervinden bij het Meldpunt terecht.

 • Wat heb ik aan het Meldpunt Discriminatie Deventer?

  De vrijwillige medewerkers van het Meldpunt luisteren naar uw verhaal. Bij ons kunt u bijvoorbeeld terecht voor:
  - Het indienen van een klacht
  - Het doen van een melding
  - Advies over hoe u met discriminatie kunt omgaan
  - Informatie over wat u er tegen kunt doen
  - Bemiddeling naar een klachtenbehandelaar.
  Het Meldpunt gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zet nooit stappen zonder uw toestemming. Onze hulp is gratis.

 • Heeft melden altijd zin, is het niet te veel gedoe?

  U helpt ook anderen door discriminatie bij het Meldpunt te melden. Dus schakel ons altijd in. Ook als u zelf verder niets wilt ondernemen tegen de discriminatie. Alleen als alle mensen discriminatie melden, weten wij waar en hoe het voorkomt. En kunnen we ertegen optreden.

 • Ik twijfel of iets discriminatie is, wat nu?

  Bel ons gerust, ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie. Indirecte discriminatie bijvoorbeeld, is net zo goed fout. Het gaat dan om een uitspraak of regel die in eerste instantie neutraal lijkt, maar die via een omweg toch leidt tot discriminatie. Bijvoorbeeld een restaurant dat geen honden toelaat, waardoor mensen met een blindengeleidehond er niet kunnen eten.

  Soms kan iets voelen als discriminatie, maar is het niet door de wet verboden. Bij sommige sollicitaties mag een werkgever voorkeur hebben voor een vrouw of allochtoon. En privé mag meer gezegd en gedaan worden dan in het openbaar. Dat komt door de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en onderwijs. Wanneer gaat het maken van onderscheid dan wel te ver? Vraag het aan de medewerkers van het Meldpunt. Zij kunnen u helpen een antwoord op uw vraag te krijgen.

 • Wat is discriminatie precies?

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld: godsdienst, leeftijd, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten.

 • Wat kan ik zelf tegen discriminatie doen?

  Als u zelf wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dit melden bij Het Meldpunt Discriminatie Deventer.

 • Is het Meldpunt er alleen voor discriminatieklachten van allochtonen?

  Niet alleen allochtonen of buitenlanders hebben te maken met discriminatie. Ook autochtonen kunnen te maken krijgen met discriminatie. Allochtone en autochtone Nederlanders kunnen een klacht indienen op al van de volgende discriminatiegronden: ras, afkomst, huidskleur, geloof of levensovertuiging, handicap of chronische ziekte, seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging, burgerlijke staat en arbeidsduur.

 • Welke vorm van discriminatie komt het meeste voor?

  De discriminatiegrond ras (afkomst, huidskleur) is veruit de meest voorkomende. Het aantal klachten op grond van geloof of levensovertuiging stijgt al enige jaren achtereen. Leeftijd, handicap of chronische ziekte en seksuele voorkeur zijn andere regelmatig voorkomende discriminatiegronden. De arbeidsmarkt is het maatschappelijk terrein waarop de meeste klachten worden gerapporteerd. Ook doen zich veel klachten voor in de dienstensector. Zowel in de commerciële dienstverlening als in de collectieve voorzieningen kunnen mensen niet altijd op een goede bejegening of gelijke behandeling rekenen.

 • Staat uw vraag niet op deze pagina?

  Heeft u een vraag maar staat deze niet op deze pagina? Neem dan contact met ons op.

 • Zorgvuldigheid

  Ondanks onze zorgvuldige werkwijze zou het kunnen gebeuren dat u niet tevreden bent over onze afwikkeling van uw melding.
  Dan kunt u hierover een klacht indienen; de klachtenprocedure kunt u opvragen bij de directeur van het Etty Hillesum Centrum, telefoon 0570-641003. En heeft het doorlopen van deze interne klachtenprocedure hierin geen verandering gebracht. Dan kunt u een klacht over de afhandeling van uw oorspronkelijke klacht voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. Klik hier om de procedure voor het indienen van een klacht bij de EKC te zien.