Het Meldpunt Discriminatie Deventer is er om te onderzoeken of er sprake is van discriminatie tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren.

Bepaalde groepen kiezen er bewust voor om zich niet te vaccineren. Hierdoor kan de situatie zich voordoen dat iemand wordt geweigerd vanwege het niet vaccineren. Het Meldpunt Discriminatie Deventer kan dan onderzoeken of er sprake is van discriminatie tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren.

Er mag aan u als individu gevraagd mag worden om uw gegevens betreffende vaccinatie te delen maar u bent niet verplicht dit ook daadwerkelijk te doen. Een vaccinatiebewijs bevat medische gegevens en is dus gebonden aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wel is het zo dat organisaties een eigen beleid handhaven en dat zij hiermee in sommige gevallen in het recht staan toegang te weigeren voor mensen die deze gegevens niet willen delen. Organisaties mogen zelf bepalen wat voor toegangsbeleid zij voeren, zolang dit binnen de grenzen van de wet past.Organisaties zijn verplicht aanpassingen te verrichten, tenzij er een goede reden is om dit te weigeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de aanpassing te veel geld kosten of de veiligheid en gezondheid van mensen in gevaar brengt.

Mocht u vermoeden dat u gediscrimineerd wordt o.g.v. het niet-vaccineren dan kunt u altijd een melding doen bij het Meldpunt Discriminatie Deventer. Melden kan telefonisch via 06-53302462, op de website www.mddeventer.nl of door langs te komen op ons kantoor aan de Roggestraat 3.

Mogen er in de toekomst wijzigingen komen in de wetgeving met betrekking tot het vaccineren, dan zullen we dat hier zo spoedig mogelijk aanpassen. 

Dit statement is gebaseerd op een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Voor meer informatie kunt u ook altijd een kijkje nemen op de website van het college. https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten