Het is belangrijk om discriminatie te herkennen en te weten hoe je ermee om kunt gaan. Nog belangrijker is het om discriminatie te voorkomen. Medewerkers van het Meldpunt komen op verzoek naar uw instelling, bedrijf of groep om hierover voorlichting te geven.
Verder bieden verschillende organisaties programma's aan, voor jongeren en/of volwassenen, om meer te weten te komen over discriminatie, hoe je ermee om kunt gaan en wat je er tegen kunt doen.

Hieronder ziet u het aanbod van de volgende organisaties: neem gerust contact met hen op!
Etty Hillesum Centrum:
DebarstHet Etty Hillesum Centrum biedt een programma op school en twee interactieve tentoonstellingen aan voor leerlingen van ca. 11 tot 15 jaar (groep 7/8 B.O. – t/m klas 3 V.O.). Ook voor groepen volwassenen zijn deze tentoonstellingen boeiend, omdat de vragen en opdrachten voor elke leeftijd een andere betekenis hebben.
1. "Is iedereen gelijk", een les over discriminatie: meer informatie
2.  De Barst, interactieve tentoonstelling met opdrachten over vooroordelen, tolerantie, vrijheid en verzet: meer informatie
3.  Sjalom - Sjalaam, intractieve tentoonstelling met als doel bij te dragen aan een respectvolle samenleving: meer informatie.

COC Deventer:
COC Deventer  geeft voorlichting op scholen over homoseksualiteit.  Voorlichting wordt gegeven aan leerlingen, maar het is ook mogelijk dat COC Deventer met uw school meedenkt over de beleidsmatige aanpak om het klimaat rondom homo- en biseksualiteit te verbeteren. Dit bijvoorbeeld in het kader van een veilig klimaat op school. De voorlichters van COC Deventer komen op uitnodiging graag langs op uw school. 
Lees meer

amnestyopschoolAmnesty Deventer:Amnesty Deventer bezoekt lagere scholen in Deventer om voorlichting te geven over Mensenrechten en het werk van Amnesty.
In veel plaatsen wordt op basisscholen door Amnestygroepen lessen over Mensenrechten en het werk van Amnesty verzorgd. Zo ook in Deventer. Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool zijn ver genoeg in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling om kennis te nemen van (het schenden van) mensenrechten. Het onderwerp past goed in het curriculum en kerndoelen van de basisschool.
Lees meer: