Het is belangrijk om discriminatie te herkennen en te weten hoe je ermee om kunt gaan. Nog belangrijker is het om discriminatie te voorkomen. Medewerkers van het Meldpunt komen op verzoek naar uw instelling, bedrijf of groep om hierover voorlichting te geven.
Verder bieden verschillende organisaties programma's aan, voor jongeren en/of volwassenen, om meer te weten te komen over discriminatie, hoe je ermee om kunt gaan en wat je er tegen kunt doen.

Etty Hillesum Centrum Deventer

Het Etty Hillesum Centrum biedt een programma op school en twee interactieve tentoonstellingen aan voor leerlingen van ca. 11 tot 15 jaar (groep 7/8 B.O. – t/m klas 3 V.O.). Ook voor groepen volwassenen zijn deze tentoonstellingen boeiend, omdat de vragen en opdrachten voor elke leeftijd een andere betekenis hebben.

· Voor het basis onderwijs: Anders is heel gewoon: https://ettyhillesumcentrum.nl/wat-kun-je-bij-ons-doen/educatie/basisonderwijs/

· Voor het voorgezet onderwijs: Beter samen leven, hoe doen we dat?: https://ettyhillesumcentrum.nl/wat-kun-je-bij-ons-doen/educatie/voortgezet-onderwijs/

· Voor het MBO-HBO: Beter samen leven, hoe doen we dat?: https://ettyhillesumcentrum.nl/wat-kun-je-bij-ons-doen/educatie/mbo-en-hbo/

 

Hybride leren

Samen met Aventus, social work, heeft het Meldpunt discriminatie Deventer in 2020-2021-2022 een project hybride leren opgezet.

Hierbij komen een groep leerlingen wekelijks naar het Etty Hillesum centrum en doen onderzoek naar de oorzaken van discriminatie. Leerlingen maakten o.a. een filmpje en hebben aandacht tegen discriminatie gevraagd in een artikel voor indebuurt Deventer. De link naar dit artikel: https://indebuurt.nl/deventer/doen/deventer-jongeren-maken-zich-sterk-tegen-discriminatie-we-willen-de-wereld-een-stukje-beter-maken~120202/

 

 

COC Deventer:
COC Deventer  geeft voorlichting op scholen over homoseksualiteit.  Voorlichting wordt gegeven aan leerlingen, maar het is ook mogelijk dat COC Deventer met uw school meedenkt over de beleidsmatige aanpak om het klimaat rondom homo- en biseksualiteit te verbeteren. Dit bijvoorbeeld in het kader van een veilig klimaat op school. De voorlichters van COC Deventer komen op uitnodiging graag langs op uw school. 
Lees meer

amnestyopschoolAmnesty Deventer:Amnesty Deventer bezoekt lagere scholen in Deventer om voorlichting te geven over Mensenrechten en het werk van Amnesty.
In veel plaatsen wordt op basisscholen door Amnestygroepen lessen over Mensenrechten en het werk van Amnesty verzorgd. Zo ook in Deventer. Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool zijn ver genoeg in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling om kennis te nemen van (het schenden van) mensenrechten. Het onderwerp past goed in het curriculum en kerndoelen van de basisschool.
Lees meer: