Lesgeven op scholen

Amnesty Deventer bezoekt lagere scholen in Deventer om voorlichting te geven over Mensenrechten en het werk van Amnesty.
In veel plaatsen wordt op basisscholen door Amnestygroepen lessen over Mensenrechten en het werk van Amnesty verzorgd. Zo ook in Deventer. Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool zijn ver genoeg in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling om kennis te nemen van (het schenden van) mensenrechten. Het onderwerp past goed in het curriculum en kerndoelen van de basisschool.

De lessen worden gegeven aan de hand van een Powerpoint-presentatie en duren ongeveer anderhalf uur. Na een inleiding wordt meestal een dvd-filmpje vertoont dat dient voor een verdere discussie met de klas over mensenrechten. Er zijn een viertal (korte) filmpjes die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Het laatste (ongeveer) half uur van de les wordt gebruikt om de leerlingen een groetenkaart voor een gevangene te laten maken. De gegevens van een aantal gewetensgevangenen zijn daarvoor op papier gezet en elk van de leerlingen schrijft een groet op een kaart en maakt daar een “tekening” bij. De scholen verzorgen zelf de verzending van de gemaakte groetenkaarten

Telefoon: 06 - 53 70 81 13
Klik hier voor meer informatie